תמונה לדף מצגות

מצגות

מועדון ה-5, מטרות, טעימות, מבט לעתיד

מאת: פרופ' רוזה לייקין, ראש פרויקט מועדון ה-5