פרויקטים לשילוב בהוראת מתמטיקה ב-5 יח'

 "משימות מדורגות" הוא פרויקט שהוקם באוניברסיטת חיפה, בתמיכת קרן טראמפ. הפרויקט עוסק בפיתוח ויישום משימות מדורגות מהווה גישה חדשנית להוראת המתמטיקה ברמה גבוהה בכיתות הטרוגניות.
הגישה תומכת בעבודתם של מורים למתמטיקה המלמדים ברמה של 5 יח"ל ויכולה לעזור להם להתמודד עם ההטרוגניות של כיתה.
משימות מדורגות* הן פעילויות מתמטיות המכוונות להוראת מתמטיקה תוך דירוג מת האתגר המתמטי. משימה מדורגת כוללת בעיה מתמטית מורכבת ("בעיית מטרה") שמלווה במספר בעיות (מדרגות) ברמות שונות של אתגר מתמטי ומשמשות כפיגום שבו התלמיד יכול להסתייע במידה ואינו מצליח לפתור את הבעיה המורכבת.

"האתגר 5" הוא אתר שהוקם ביוזמה של משרד החינוך בפיתוח של מט"ח.  הכולל קורסים מקוונים לכיתות י-יב, ומהווה מאגר תוכן איכותי להוראה-למידה עבור מורים למתמטיקה ותלמידים ברמת 5 יחידות לימוד. הקורסים המפותחים על ידי מטח מתאימים לתכנית הלימודים הנוכחית (תשע"ו).
הניווט באתר הוא מעץ הנושאים המופיע בימין המסך (לחיצה על אייקון "המאגר"). כניסה לנושא ספציפי במאגר מובילה ליחידת התוכן הרלוונטית הבנויה ממספר רכיבים, ביניהם:  הצעות לשיעור (מצגות)    מעבדות ממוחשבות דינמיות (ג'אוג'ברה) פעילויות אינטראקטיביות להבהרת הנלמד, להעמקה, לתרגול, ליישום – סרטונים לדיון, הוראה-ולמידה, להצגת מושגים / רעיונות / יישומים  –   סרטונים המציגים דוגמאות פתורות של תרגילים מ—GOOL
האתר מלווה במערכת ניהול למידה (LMS) המאפשרת למורה לתכנן את מהלך ההוראה ולהתאימו לכיתה ולשונות שבין תלמידיו.
כמו כן, המערכת מאפשרת למורה לתת משימות לקבוצות תלמידים, לשמור את ביצועיהם, להפיק דוחות ולתת משוב. כל אלה מאפשרים למורה תכנון מושכל של תהליך ההוראה ולמידה אפקטיבית יותר של תלמידיו.
התוכן באתר האתגר 5 פתוח לציבור. בתי ספר המעוניינים לעשות שימוש במערכת ניהול הלמידה הנלווית לאתר נדרשים לקבל שם משתמש וסיסמה באמצעות טופס ייעודי באתר (ללא עלות).
אנו מקווים כי תמצאו בתוכני "האתגר 5" כלים משמעותיים המשרתים את תהליך ההוראה והלמידה לשאלות ופרטים נוספים.

המרא"ה היא סביבה ממוחשבת אשר מאפשרת פעילויות אינטראקטיביות לתלמידים שמנותחות באופן אוטומטי ומספקים למורה תמונת מצב עדכנית ונגישה לגבי עבודת התלמידים ברמה האישית והכיתתית, כמו: קשיים נפוצים ומאפיינים אחרים של העבודה המתמטית. עבודת התלמידים מתבססת על הגשת דוגמאות שלהם לבעיות שונות, ומתוך כך המשימות בנויות כך שיאפשרו דרך התבטאות אישית לתלמיד, ולא תשובה נכונה יחידה. מגוון הפעילויות השונות בנושאים מגוונים ולשכבות גילאים שונות פורצת דרך קלינית חדשנית שרותמת את הטכנולוגיה של המאה ה-21 להתמודדות עם מגוון התלמידים ודרכי הלמידה השונות, ומאפשרת למורים לקבל החלטות פדגוגיות מבוססות נתונים מעמיקים בתכנון המשך ההוראה שלהם, וזאת מבלי להתפשר על הוראה ברמה גבוהה על חשבון ההתאמה האישית לתלמידים.

פרויקט עדש”ה (עמיתים דנים בשיעורי המתמטיקה) הוקם במכון ויצמן למדע, בתמיכת קרן טראמפ, בשנת 2012. מטרת הפרויקט היא לאפשר למורי המתמטיקה בישראל להיחשף לפרקטיקות הוראה של עמיתים מהארץ ומהעולם. הצפייה בשיעורי מתמטיקה מוסרטים וניתוחם באמצעות החומרים הנלווים שפותחו סביבם, מספקים העשרה והעמקה של ידע מתמטי להוראה ומזמנים כר נרחב לרפלקציה על דרכים שונות להוראת המתמטיקה.
במסגרת הפרויקט נאספו עשרות רבות של שיעורי מתמטיקה מוסרטים בנוזאים שונים, בעיקר בבתי-ספר על-יסודיים. השיעורים המוצגים באתר מציפים היבטים מתמטיים ופדגוגיים מגוונים. האוסף אורגן בקפידה כמאגר מתוקשב לשימושכם: מורים, רכזי מקצוע, מדריכים, מורי מורים, חוקרים וסטודנטים. המאגר מורכב מהשיעורים המוסרטים ובצדם חומרים נלווים: לכל סרט צמוד תרשים גרפי המתאר את מהלך השיעור (תמ"ה – תרשים מבנה השיעור), מדריך לצופה הכולל שאלות מנחות לצפייה והצעות לניתוח שנכתבו על-ידי צוות המומחים של עדש"ה, וכן חומרים רלוונטיים נוספים.
החומרים עומדים לרשותכם ללא תשלום, מתוך כוונה להעשיר ולהעצים את הידע ובכך לתרום לשיפור הוראת המתמטיקה בישראל.

mesimatika

פרויקט משימטיקה הוא פרויקט שמטרתו עידוד הוראה ממוקדת תלמיד, שמסייעת למורים לעמוד על דרכי החשיבה, היכולות והקשיים של תלמידיהם, ולהשתמש בידע זה לתכנון ההוראה כך שתתמוך בכל תלמיד/ה בדרך המותאמת לצרכיו/ה. הרקע להקמת הפרויקט הוא נשירה מוגברת של תלמידי כיתה י׳ מלימודי מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל. הפרויקט מתבצע בשיתוף קרן טראמפ והרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ׳׳ה).
בשלב א׳ של פרויקט משימטיקה פותח מאגר מתוקשב של תיקי הערכה מעצבת בנושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים באנליזה ובגאומטריה לכיתה י' 5 יח"ל. מטרת התיקים היא לסייע למורים להעריך את היכולות של תלמידיהם בנושאים אלה, ולתת מענה דיפרנציאלי לקשיים המתגלים.

ramzor

פרויקט הרמזור הוא פרויקט של קשר ח"ם שיצא לדרך בשנת תשע"א ביוזמת הטכניון, ומטרתו לאפשר לכלל ציבור המורים למתמטיקה ליהנות ממאגר מצטבר של מערכי שיעור במתמטיקה שכתבו מורים, בבחינת:" עצור לקריאה ועיון, היכון להפעלה, צא לדרך בכיתתך".  באתר שיתוף של מערכי שיעור, תוכניות הוראה ובהמשך גם שאלות ומבחנים.