עמוד הבית

חומרים משולחן המורה

צוות מורי המתמטיקה – מוזמנים לשתף ולהשתתף בחומרי למידה ומצגות להוראה מקוונת ובמעטפות ללמידה עצמית

הזכויות שמורות למורים שפתחו את חומרי הלמידה.

 

באחריותכם לבדוק את התכנים טרם הבאתם לכיתה

 רעיונות ותכנים חדשים שתרצו לשתף באתר  תוכלו לשלוח אלינו ל –moadon5@edu.haifa.ac.il